ADEPT

Zaoberáme sa detskou psychológiou, najmä diagnostikou autizmu a následnou psychoterapiou, pre deti aj dospelých. Ďalej  pracujeme s poruchami reči, oneskoreným psychomotorickým vývinom, ťažkosťami vo výchove a  problémami s adaptáciou dieťaťa v materskej alebo základnej škole.

SPOLUPRACUJEME S
Zaujímavosti o našej práci?
237
Vyšetrených pacientov
98 %
Pozitívny feedback
325
Vypitých káv
57 min.
Priemerný čas strávený na vyšetrení

CENNÍK

Vstupná diagnostika

65
Súčasťou vyšetrenia je správa
  • Diferenciálna diagnostika pri podozrení pervazívnej vývinovej poruchy (detský autizmus, Aspergerov syndróm, …

Diagnostika intelektu

30
Mentálne pásmo dieťaťa
  • Správne stanovenie mentálneho pásma dieťaťa je dôležitým predpokladom pre nastavenie individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov (IVP).

Odborná konzultácia

25
Poradenstvo rodičom
  • Základom rozvíjajúceho a pokojného dieťaťa je informovaný a empatický rodič. Nebojte sa pýtať nás. Aj preto sme tu.

Terapia s dieťaťom

15
Cena je stanovená za 1 hodinu terapie
  • Pomocou vizualizácie AAK (Alternatívno augmentatívnej komunikácie) meníme dieťa z pasívneho komunikátora na aktívneho partnera.

Späť na začiatok stránky

Posledné novinky