UKÁŽ NA MAPE

ADEPT

Zaoberáme sa detskou psychológiou, najmä diagnostikou autizmu a následnou bazálnou psychoterapiou, pre deti aj dospelých. Ďalej pracujeme s poruchami reči, oneskoreným psychomotorickým vývinom, ťažkosťami vo výchove a problémami s adaptáciou dieťaťa v materskej alebo základnej škole. Podľa potreby uskutočňujeme doplňujúce terénne vyšetrenie v prirodzenom prostredí – materskej, základnej škole. Je pre nás na prvom mieste spolupráca s pedopsychiatrom.

SPOLUPRACUJEME S

VIDEO: Diskusia na tému ZDRAVIE - Autizmus u detí

Zaujímavosti o našej práci?
950
Vyšetrených pacientov
99 %
Pozitívny feedback
542
Vypitých káv
82 min.
Priemerný čas strávený na vyšetrení

CENNÍK

Vstupná diagnostika

80
Súčasťou vyšetrenia je správa
  • Diferenciálna diagnostika pri podozrení pervazívnej vývinovej poruchy (detský autizmus, Aspergerov syndróm, …

Diagnostika intelektu

30
Mentálne pásmo dieťaťa
  • Správne stanovenie mentálneho pásma dieťaťa je dôležitým predpokladom pre nastavenie individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov (IVP).

Odborná konzultácia

25
Poradenstvo rodičom
  • Základom rozvíjajúceho a pokojného dieťaťa je informovaný a empatický rodič. Nebojte sa pýtať nás. Aj preto sme tu.

Terapia s dieťaťom

20
Cena je stanovená za 1 hodinu terapie
  • Pomocou vizualizácie AAK (Alternatívno augmentatívnej komunikácie) meníme dieťa z pasívneho komunikátora na aktívneho partnera.

Vypracovanie odporučení pre úrady

25
Ďieťa má nárok na kompenzačné príspevky od štátu
  • Odporučenia k schváleniu predl. rodič. príspevku, opatrovateľského príspevku, a iných kompenzácií

Bazálna podporná terapia

25
Cena je stanovená za 1 hodinu terapie
  • Psychycké ochorenia, podobne ako iné ochorenia, nie sú ničím neobvyklým či zriedkavým.