UKÁŽ NA MAPE

ADEPT

Zaoberáme sa detskou psychológiou, najmä diagnostikou autizmu a následnou bazálnou psychoterapiou, pre deti aj dospelých. Ďalej pracujeme s poruchami reči, oneskoreným psychomotorickým vývinom, ťažkosťami vo výchove a problémami s adaptáciou dieťaťa v materskej alebo základnej škole. Podľa potreby uskutočňujeme doplňujúce terénne vyšetrenie v prirodzenom prostredí – materskej, základnej škole. Je pre nás na prvom mieste spolupráca s pedopsychiatrom.

SPOLUPRACUJEME S

VIDEO: Diskusia na tému ZDRAVIE - Autizmus u detí

Zaujímavosti o našej práci?
1982
Vyšetrených pacientov
99 %
Pozitívny feedback
980
Vypitých káv
58 min.
Priemerný čas strávený na vyšetrení

CENNÍK

Vstupná diagnostika- dieťa

120
Súčasťou vyšetrenia je správa
  • Diferenciálna diagnostika pri podozrení pervazívnej vývinovej poruchy (detský autizmus, Aspergerov syndróm, …

Vstupná diagnostika- dospelý

130
Súčasťou vyšetrenia je aj správa
  • Diferenciálna diagnostika pri podozrení prítomnosti pervazívnej vývinovej poruchy (Aspergerov syn., autizmus) u dospelej osoby na základe predošlého podozrenia u odborníka, či na základe subjektívneho podozrenia.

Odborná konzultácia

30
Poradenstvo rodičom
  • Základom rozvíjajúceho a pokojného dieťaťa je informovaný a empatický rodič. Nebojte sa pýtať nás. Aj preto sme tu.

Terapia s dieťaťom-po predošlej dohode

40
Cena je stanovená za 1 hodinu terapie
  • Pomocou vizualizácie AAK (Alternatívno augmentatívnej komunikácie) meníme dieťa z pasívneho komunikátora na aktívneho partnera.

Vypracovanie odporučení pre úrady

30
Ďieťa má nárok na kompenzačné príspevky od štátu
  • Odporučenia k schváleniu predl. rodič. príspevku, opatrovateľského príspevku, a iných kompenzácií

Bazálna podporná terapia- po predošlej dohode- dospelá osoba

40
Cena je stanovená za 1 hodinu terapie
  • Psychické ochorenia, podobne ako iné ochorenia, nie sú ničím neobvyklým či zriedkavým.

Posledné novinky